COVID-19

De officiële instanties namen enkele maatregelen om het verspreiden van het coronavirus zoveel mogelijk in te dijken. Dit om de meest kwetsbare groepen uit onze samenleving en ons gezondheidssysteem maximaal te beschermen. Daarnaast benadrukten ze het belang van de voortzetting van de economische activiteiten, maar met de meeste verantwoordelijkheidszin.

Graag informeren wij u hoe Cryns actief meedenkt om deze richtlijnen toe te passen op onze activiteiten en de maatregelen die genomen zijn om onze klanten, medewerkers en alle andere stakeholders maximaal te beschermen.

 

INTERN

 

Al onze medewerkers werden reeds geïnformeerd met de aanbevelingen van de overheid aangaande de verscherping van persoonlijke hygiëne en interpersoonlijke contacten.

Zo vermijden we fysieke begroetingen en wassen we regelmatig de handen. Al onze medewerkers in het atelier dragen zoals gebruikelijk hun handschoenen. Pauzes worden in shiften gehouden om zo min mogelijk personen in een ruimte bij elkaar te brengen.

Onze digitale infrastructuur maakt het mogelijk om thuiswerk te maximaliseren. Al onze shared service medewerkers werken van thuis uit en meetings worden volledig digitaal gehouden. De bereikbaarheid van onze centers blijft hierdoor dezelfde.

 

EXTERN

 

Alle contactpunten met mensen extern aan onze organisatie werden geanalyseerd. Ook hier beschermen we u en onze medewerkers optimaal:

  • Dezelfde richtlijnen worden gevolgd aangaande interpersoonlijk contact .
  • Ook onze schadebeheerders zullen handschoenen dragen bij de expertise van uw voertuig (indien nodig) en zullen de nodige afstand bewaren.
  • We werken zoveel mogelijk met digitale schadeopnames en beperken zo het aantal contactmomenten.
  • De wagen wordt beschermd tijdens de werken bij aflevering( afplakken stuur, desinfectie klinken,..)
  • Onze vervangwagens worden voor ieder verhuur volledig gereinigd en gedesinfecteerd.

We hopen u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben. We benadrukken dat we dezelfde service kunnen garanderen en menen al het mogelijke gedaan te hebben om de passage probleemloos en veilig te laten verlopen.

20200313 Cryns Corona maatregelen SOME.jpg
20200313 Cryns Corona maatregelen SOME.jpg
20200313 Cryns Corona maatregelen SOME.jpg