COVID-19

Sinds 11 juli is het verplicht zowel voor klanten als onze medewerkers om een mondmasker te dragen in onze carrosserie. We vragen u daarom om steeds uw mondmasker te dragen bij uw afspraak. Er zullen maskers beschikbaar zijn aan onze receptie indien u niet over één beschikt. We danken u alvast voor uw medewerking. 

 

Graag informeren wij u hoe Cryns verder actief meedenkt om de richtlijnen toe te passen op onze activiteiten en verdere maatregelen die genomen zijn om onze klanten, medewerkers en alle andere stakeholders maximaal te beschermen.

INTERN

 

Al onze medewerkers werden reeds geïnformeerd met de aanbevelingen van de overheid aangaande de verscherping van persoonlijke hygiëne en interpersoonlijke contacten.

Zo vermijden we fysieke begroetingen en wassen we regelmatig de handen. Al onze medewerkers in het atelier dragen zoals gebruikelijk hun handschoenen. Pauzes worden in shiften gehouden om zo min mogelijk personen in een ruimte bij elkaar te brengen.

Onze digitale infrastructuur maakt het mogelijk om thuiswerk te maximaliseren. Al onze shared service medewerkers werken van thuis uit en meetings worden volledig digitaal gehouden. De bereikbaarheid van onze centers blijft hierdoor dezelfde.

 

EXTERN

 

Alle contactpunten met mensen extern aan onze organisatie werden geanalyseerd. Ook hier beschermen we u en onze medewerkers optimaal:

  • Dezelfde richtlijnen worden gevolgd aangaande interpersoonlijk contact .
  • Ook onze schadebeheerders zullen handschoenen en een mondmasker dragen bij de expertise van uw voertuig (indien nodig) en zullen de nodige afstand bewaren.
  • We werken zoveel mogelijk met digitale schadeopnames en beperken zo het aantal contactmomenten.
  • De wagen wordt beschermd tijdens de werken bij aflevering( afplakken stuur, desinfectie klinken,..)
  • Onze vervangwagens worden voor ieder verhuur volledig gereinigd en gedesinfecteerd.

We hopen u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben. We benadrukken dat we dezelfde service kunnen garanderen en menen al het mogelijke gedaan te hebben om de passage probleemloos en veilig te laten verlopen.

20200313 Cryns Corona maatregelen SOME
20200313 Cryns Corona maatregelen SOME
20200313 Cryns Corona maatregelen SOME